Sefydlwyd Clwb Antur Dyffryn Peris (Clwb Antur Dyffryn Peris) ar gyfer plant ac oedolion sy’n byw yn nyffryn Peris a’r pentrefi cyfagos. Mae’n cynnig cyfle i brofi gweithgareddau awyr agored fel caiacio, mynydda, dringo a rhwyfo.

Mae’r clwb yn cwrdd sawl gwaith yr wythnos, rhwng Ebrill a Medi.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Antur Dyffryn Peris Hoffem eich croesawu i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Antur Dyffryn Peris, a gynhelir ar 29/04/2019 yn y tywydd yn Llanberis am 6pm.

Byddwn yn enwebu swyddi ar gyfer swyddogion ac aelodau pwyllgor a restrir isod:

Cadeirydd

Is-gadeirydd

Ysgrifennydd

Ysgrifennydd aelodaeth

Trysorydd

Swyddog lles

Arbenigwr cit / offer

Arbenigwr Gwefan / TG Aelodau’r pwyllgor

Os credwch y byddai gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi hyn, atebwch gyda’ch enw a’ch swydd â diddordeb cyn gynted â phosibl i michelle_sandercombe@yahoo.com.

Bydd pob enwebai yn cael ei drafod a’i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Mae rhai enwebeion eisoes wedi dangos diddordeb er bod angen llawer o rolau. Nid oes rhaid i chi gymryd rôl, ond byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb, gan fod angen cymaint o bobl arnom i symud pethau ymlaen gyda’r clwb.

Croeso i bawb gan gynnwys yr aelodau iau. Cysylltwch â ni am fanylion neu gwelwch y calendr ‘Digwyddiadau’ gyferbyn. Mae croeso i bawb gymryd rhan. Mae yna ffi o £ 3 am bob sesiwn, ac mae’n bosib mynychu dwy sesiwn am ddim cyn bod angen aelodaeth clwb.